KADIN SAĞLIĞI

Son 10 –15 yıl içinde dünyada, özellikle Amerika ‘ da tanı ve tedavi için yapılan tıp araştırmalarının kadınları yeterli derecede içermediği inancı ile kadınların şikayeti ve adeta isyanı nedeniyle çalışmalarda kadın sağlığı konusuna daha çok önem verildi ve özellikle kadın kalp hastalıkları ve kanseri erken tanısı ve tedavisi alanında yine özellikle meme kanseri için belirli ilerlemeler oldu. Yurdumuzda kadın sağlığına yardımı inancı ve bütün aile fertlerinin faydalanması ümidiyle bu bilgiler burada sunulmuştur ve bunu yaparken de mümkün olduğu kadar sade halk lisanı kullanılmaya çalışılmıştır. Organ hastalıkları çok geniş konulardır. O nedenle daha ziyade sık rastlanan sorunlar ele alınmıştır. Kadın için Koruyucu Öneriler Kötü Alışkanlıklar Üremeyi Sağlayan Organlar / Kadın Cinsiyet Organları Seks / Cinsel İlişki Cinsel İlişki ile Geçen Hastalıklar Pelviste Gevşeme Sorunları Kadın Doğum – Gebelik Beyin Hastalıkları ve Zihinsel Sorunlar

by

Tüp bebek; erkek ve kadına ait üreme hücrelerinin vücut dışı koşullarda döllenme işlemi diyebiliriz. Başka bir ifade ile tüp bebek; Klasik yöntemler ile gebe kalamayan kadınlarda uygulanan bir tedavi şekli. Erkek (sperm) ve dişi (yumurta) döl hücrelerinin laboratuar koşullarında birleştirilmesi sonucunda oluşan embriyoların, rahime transferi ilkesine dayanır. Laboratuar koşullarında gerçekleştirilen döllenme, kendiliğinden (in vitro fertilizasyon)

by

Sağlık Ocakları Web Siteleri Türkiye de bulunan Sağlık Ocakları T.C. Sağlık Bakanlığı sitesinde yer alan bilgilere göre aşağıdaki şekilde listelenmiştir. Listedeki Sağlık Ocakları  isimlerini tıklayarak ilgili hastanenin internet sitesine direk olarak ulaşılabilmektedir.

by

Sağlık Grup Başkanlıkları Türkiye de bulunan Sağlık Grup Başkanlıkları T.C. Sağlık Bakanlığı sitesinde yer alan bilgilere göre aşağıdaki şekilde listelenmiştir. Listedeki Sağlık Grup Başkanlıkları  isimlerini tıklayarak ilgili hastanenin internet sitesine direk olarak ulaşılabilmektedir.

by

Sağlık Meslek Kuruluşları Türkiye de bulunan Sağlık Meslek Kuruluşları T.C. Sağlık Bakanlığı sitesinde yer alan bilgilere göre aşağıdaki şekilde listelenmiştir. Listedeki Sağlık Meslek Kuruluşları  isimlerini tıklayarak ilgili hastanenin internet sitesine direk olarak ulaşılabilmektedir.

by

Eğitim Hastaneleri Türkiye de bulunan Eğitim Hastaneleri T.C. Sağlık Bakanlığı sitesinde yer alan bilgilere göre aşağıdaki şekilde listelenmiştir. Listedeki Eğitim Hastaneleri isimlerini tıklayarak ilgili hastanenin internet sitesine direk olarak ulaşılabilmektedir.

by

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri Türkiye de bulunan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri T.C. Sağlık Bakanlığı sitesinde yer alan bilgilere göre aşağıdaki şekilde listelenmiştir. Listedeki Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri isimlerini tıklayarak ilgili hastanenin internet sitesine direk olarak ulaşılabilmektedir.

by

İl Sağlık Müdürlükleri Türkiye de bulunan il sağlık müdürlükleri T.C. Sağlık Bakanlığı sitesinde yer alan bilgilere göre aşağıdaki şekilde listelenmiştir. Listedeki il sağlık müdürlükleri isimlerini tıklayarak ilgili hastanenin internet sitesine direk olarak ulaşılabilmektedir.

by

Devlet Hastaneleri Türkiye de bulunan devlet hastaneleri T.C. Sağlık Bakanlığı sitesinde yer alan bilgilere göre aşağıdaki şekilde listelenmiştir. Listedeki hastane isimlerini tıklayarak ilgili hastanenin internet sitesine direk olarak ulaşılabilmektedir.